1
Trong thời đại ngày nay, có tiếng Anh sẽ dành cho bạn hàng ngàn cơ hội khác nhau trong cuộc sống và công việc. Mình là Ninh - thành viên nhỏ tuổi thứ 2 của lớp. Sau hơn 3 tháng học tập tại Thanh Giang đã mang lại cho mình nhiều niềm vui và cả nỗi buồn. Có những lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng nhờ sự nhiệt tình và tâm huyết của sensei cùng sự động viên của các bạn mà mình đã duy trì được đến b