1
Nhiều người phân vân không biết nên học ngữ pháp trước hay giao tiếp trước khi bắt đầu học tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng cuốn sách Ngữ pháp tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Sách do người Việt biên soạn nhưng nội dung chi tiết, bài tập phong phú. Cuốn thứ 2 là Grammar for IELTS của Cambridge. Bạn sẽ làm một bài take a look at ngay đầu sách để xem mình sai phần nào và học lý thuy